Α.Ο.Φ. ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Επικοινωνία

 Βαρατάση 21, Χαλκίδα
 [email protected]
 (22210) 87969
 (22210) 23812